NISSAN NAVARA A-IVI

659,000,000 

  • Nissan Navara E (MT 2WD): (Hết hàng)
  • Nissan Navara EL (AT 2WD) : 659 triệu
  • Nissan Navara SL (MT 4WD): (Hết hàng)
  • Nissan Navara VL ( AT 4WD): 799 triệu